Epizody - sezóna 3

3x13 - The Verdict In The Story

Rozsudek v příběhu Otec Brennanová, Max Keenan, je předveden před soud kvůli údajné vraždě zástupce ředitele FBI Robrta Kirbyho. K zajištění odborné svědecké obžaloby je k soudu předvolán i celý Jeffersonský tým včetně Dr. Brennanové. Celý tým se snaží být nestranný, protože by jejich svědectví mohlo poslat Maxe do cely smrti, Brennanová však trvá na tom, ať jsou u soudu všichni objetivní. Během snahy o očištění jména svého otce musí Brennanová u soudu spoléhat na svou odbornost antropoložky a obětavost vůči rodině…

Premiéra

5.5.2008 (USA/FOX)

Review

Booth a Brrennanová přijíždějí na sešlou autobusovou zastávku, kde byla objevena kostra, která je ve zvláštní pozici – do kruhu. Booth odhaduje, jak se to mohlo stát: oběť byla zabalena do deky a deka se časem rozbalila a rozložila se. Brennanová dostane záchvat smíchu, ví, že rozložení deky by trvalo tisíce let. Přichází Caroline Julianová, která je zaskočena touto stránkou povahy Brennanové: kdo věděl, že se umí smát? Caroline oznamuje, že Brennanová je stažena z případu, kvůli blížícímu se soudu s jejím otcem. Během soudu nemůže pracovat s Boothem, který jejího otce zatýkal. Caroline odchází a partneři si prohlížejí zajímavý případ, o který Brennanová přijde. Brennanová ví, že Booth ten případ bez ní nevyřeší. V bistru, Booth a Brennanová informují Dr. Sweetse o jeiich situaci. Sweets si myslí, že mu to mělo být řečeno o nadcházejícícm soudě, hlavně když vypracovával psychologický profil Maxe Keanana, otce Brennanové. Upozorní na stres, který Brennanová musí cítit, když všichni se kterými pracuje, se budou snažit dostat jejího otce do vězení. Brennanová Sweetse ujišťuje, nevadí jí to. Ale on ví, že čím více profesionálněji vypadá navenek, tím více se trápí uvnitř. V návštěvní místnosti Federální zadržovací vazby, se Brennanová, bratr Russ, její otec Max a jeho právník David Baroon setkávají s Clarkem Edisonem, který bude forensní expert na tomto případu. Max není úplně spokojený, že ho Clark bude hájit a diví se, proč to nemohl být Zack. Brennanová mu vysvětlí, že Zack pracuje pro obžalobu, ale ujistí otce, Clark je ten poslední forensní antropolog, proti kterému by chtěla stát na soudě. S velmi silným potřesením ruky přivítá Max Clarka v týmu. Clark, Russ a Dave odcházejí a Brennanová dá otci šedivou kravatu, kterou si má vzít k soudu. Řekne mu, že ačkoliv se její přátelé podílejí na vyšetřování případu, nemůže mu pomoct. Max to ví, ví také, že ho jeho dcera miluje. V laboratoři, šprti sledují z povzdáli Brennanovu, Clarka a Davida, kteří zkoumají kosti zástupce ředitele Kirbyho, oběť Maxova případu. Angele se nelíbí, jak se tým rozdělil, s Brennanovou na druhé straně. Cam jí ujišťuje, je to soudní případ, ne válka. Angela je schopná to zvládnout, dokud bude jisté, že tato nešťastná situace neovlivní jejich přátelství. Zack, Hodgins, Angela a Cam opuštějí druhý tým s kostmi. Clark chce provést své vlastní vyšetřování s ostatky těla. David poznamená, že oběť byla probodnutá, zapálená a vykuchána. Byla to nelítostná smrt. Clark to ale vidí jinak. Kirby byl zabit jedinou ránou do hlavy. Zapálení, vykuchání bylo provedeno až po smrti. Tým diskutuje, jak rozdílně budou vypadat Clark a Zack před soudem. Brennanová si myslí, že Zack bude více precizní, ale David to vidí tak, že Clark bude pro porotu více srozumitelný a přesvědčivý. David se chystá Zack před soudem zesměšnit a nechce, aby porota viděla na Brennanové jakékoliv pochybnosti. Nezáleží na tom, že věří, že Max je vinný, je to práce obžaloby, aby dokázala jeho vinu. Jelikož Brennanová učila Zacka, chce Clark její dřívější případy, aby věděl proti komu stojí. V zasedací místnosti FBI, Caroline mluví s týmem obžaloby: Booth, Cam, Hodgins, Angela a Sweets. Chce, aby všichni věděli, že tento soud se ničím od ostatních neliší. Všichni půjdou za vítězstvím, Caroline upozorní každého z týmu, co nemají u soudu dělat: Booth nebude nosit svůj “Cocky pásek” , žádné odporování autoritám od Hodginse, žádné stříhání vlasů před svědectvím, to platí pro Zacka. Angela nebude vypadat tak dobře a ženy z poroty jí nebudou nenávidět. Cam něco před soudem sní, aby utišila svůj kručící žaludek. A pomohlo by, kdyby Sweets užíval dospělé vyjadřování během výpovědi. Poté, co Angela odmítne vypovídat, ujistí Booth tým, že Brennanová by chtěla, aby se přes to všichni přenesli. Brennanová ctí systém, připomene jim. V soudní místnosti, nemilosrdný soudce Marcus Haddoes zahájí soud. Caroline a David zahajují líčení. Zatímco Caroline popisuje Maxe jako chladnokrevného zabijáka, David ukazuje Maxe jako muže s mnoha nepřáteli, nepřáteli, kteří ho chtěli zabít. Max se pouze bránil. Před soudní místností, Booth a Brennanová mluví nad kávou. Nemají dovoleno se spolu bavit o případu, ale zakryjí si ústa kelímky, zatímco si šeptají o nepřítomnosti Angely. Booth řekne Brennanové, že Angela odmítá vypovídat a Brennanová tomu nerozumí. Zack je jediná osoba, která nemá problém se svědčením proti Maxovi, Brennanová podotkne, že je jediný, který myslí jasně. Booth musí zpátky dovnitř, je první svědek obžaloby. Na lavici svědků, Booth popisuje jak on a Brennanová vešli do bytu a našli velkou kaluž krve. Caroline se ho zeptá, komu si mysleli, že tato krev patřila. Cam, další na stání, ukazuje porotě analýzu DNA. Dokazuje to, že krev patřila zástupci ředitele Kirbymu. Cam ukazuje obrázek lebky a kde vstoupila vražedná zbraň, před tím, než protrhla krční tepnu. Zack ukazuje, jak zbraň k tepně prostoupila. Cam poznamená, že kaluž krve dokazuje, že tělo leželo na místě tři až pět minut. Booth řekne Caroline, že to přibližný čas, který je potřeba k zabalení těla do závěsu ze sprchy. Hodgins ukazuje mikroskopický obrázek, části mědi byly nalezeny v lebce oběti. Poví Caroline, že vražedná zbraň byla měděná trubka. Když padne otázky, jestli je nějaký důkaz, že Max byl na místě činu, Hodgins podotkne, že stejné částečky byly nalezeny na místě vraždy, na střeše, kde bylo tělo zapáleno a v Lyceu Our of Angels Seminary. Booth poví soudu, že viděl obžalovaného v Lyceu v den vraždy. Max předstíral, že je kněz. Zack je další na lavici svědků, Caroline drží měděnou trubku a ptá se Zacka, zda je schopen bez pochybností říci, že se jedná o vražednou zbraň. Když padne otázka, zda je možné spojit vražednou zbraň s obžalovaným potvrdí Booth, že když byl Max před lety ve vězení, použil tuto trubku na obranu před ostatními vězni. Tato zbraň se pak stala jeho značkou. Obrázek vzatý z místa činu, trubka byla nalezena v hromadě popela, Cam poznamená, že hromada popelu, jsou spálené vnitřnosti zástupce ředitele Kirbyho. Když se Caroline zeptá, jak byly identifikovány ostatky jako ostatky zástupce ředitele Kirbyho, Angela, která má vypovídat, výpověď odmítne. Slíbila, že bude říkat pravdu a pravda je, že nemá co říci. Soudce Angelu obviní z pohrdání soudem a vsadí jí do vazební cely, dokud se nerozhodně vypovídat. Angela je odvedena v želízkách, ale ví že jednala správně, jsou to všichni ostatní, kdo jsou zmatený. V návštěvní místnosti vazební věznice, Max, Brennanová, Russ a David schrnují případ. Obžaloba úspěšně vykreslila Maxe jako hrozného člověka. David uvažuje, zda Maxe vůbec předvolá. Jak mu může porota věřit, že Max nezabil Kirbyho, když mu nevěří ani jeho vlastní rodina. David také zvažuje předvolání Russe, není si jistý, jestli Russ říká pravdu, když tvrdí, že nebyl svědkem vraždy. Nemůže Russe posadit před soud, když bude Russ křivě přísahat. Brennanová ví, že její bratr nelže. Russ nebyl svědkem zločinu. David odchází a Max řekne svým dětem, že jeho svědomí je čisté. Brennanová podotkne, že čisté svědomí ještě neznamená nevinu. V zadržovací cele, Brennanová se snaží přesvědčit Angelu, aby svědčila. Ale Angela se nechystá poslat otce své nejlepší přítelkyně na smrt. Brennanová konstatuje, že by se Angela měla povznést nad možnost, že žaloba bude chtít trest smrti. Anglela si myslí, že Max případ určitě prohraje a ona toho nebude součástí. Další den v soudní místnosti, Sweets je na lavici svědků a vypočítává své diplomy. Je to ohromující seznam, obsahuje několik doktorátů a stipendií. Skupina vypadá překvapeně. Poté, co jsou Booth a Brennanoví okřiknuti za hlasité šeptání, rozhodne soudce, že oba rozsadí. Sweets sestavil profil Maxe za uplynulých 6 měsíců a může Caroline říci, že Max je schopný vraždy. Popisuje Maxe, jako muže, který má své vlastní pravidla. Pokud cíti, že je jeho rodina v ohrožení, je Max velmi nebezpečný muž. Caroline ukáže Sweetsovi fotografie znetvořené oběti vysící na kůle a zeptá se, zda by byl Max tohoto zločinu schopen. Sweets si myslí, že ano. Po chvíli vyslýchá Caroline Russe, který tvrdí, že se nebál zástupce ředitele Kirbyho, vycvičeného odstřelovače, zkorumpovaného agenta FBI. Nevěděl, že po něm jde právě Kirby, ale věděl, že ho chce někdo zabít, jelikož po něm vystřelil a zranil ho. Russ řekne Caroline, že v tu dobu zůstal u sestry v bytě. Brennanové byt byl po té místem vraždy. Caroline se diví, proč Russ opustil bezpečí bytu své sestry, když věděl, že mu někdo usiluje o život. Russ vysvětlí, že měl pracovní pohovor v době vraždy. Caroline to přijde zvláštní. Chce vědět, jak se o tomto pohovoru dozvěděl. Soud je zmatený, kam Caroline svými otázkami směřuje. Když ale Russ odpoví, že to byl jeho otec, kdo mu pohovor dohodl, je všechno jasné. Max chtěl dostat Russe z bytu, protože věděl, že se tam něco stane. Russ ujišťuje Davida, že neměl vůbec pocit, že by ho chtěl Max z bytu dostat přesně v den, kdy byl Kirby zavražděn. Poté, co David neúspěšně požádá, aby byl soud pro nedostatek důkazů zrušen, oznámí soudci, že obhajoba bude připravena to odpoledne. V laboratoři, Clark se probírá dokumenty Brennanové. Něco nastříká na lebku oběti v místě, kde vstoupila zbraň. Z povzdálí to zaregistruje Zack. Chce vědět, zda Clark nalezl na oběti něco, co Zack přehlédl. Clark mu nic neřekne. Venku před soudem, Brennanová si přisedne k Boothovi na lavičku. Připojí se k nim Sweets informacemi o knize, kterou píše: studium účinnosti výsledků terapie. Je zaujatý tím, jak Brennanová a Booth skvěle spolupracují a chtěl by je studovat. Partneři uzavří se Sweetsem dohodu. Dovolí mu, aby je studoval pro jeho knížku, když jim na oplátku udělá psychologický profil na objednávku. Booth a Brennanová si dělají ze Sweetse legraci a ten odchází. Přichází Clark s diskem, něco nalezl. Zpátky u soudu, Brennanová, David a Clark spolu diskutují, připraveni začít s obhajobou. David předvolává Zacka na lavici svědků, vyslíchat ho bude Clark. Clark se zeptá Zacka na vražednou zbraň, ještě jednou popíše měděnou trubku bez ostří. Když Clark ukáže zvětšený obrázek lebky, Zack zjistí, že něco přehlédl. Mikrofraktury na lebce dokazují, že zbraň vnikla do lebky tak hluboko až po rukojeť, která zapříčinila malé fraktury. Zack oznámí, že vražedná zbraň, žádnou rukojeť nemá. Clark úspěšně dokázal, že obžaloba vražednou zbraň nenašla. Caroline žádá o čas na přezkoumání Clarkovo důkazů, to znamená, že soud je přerušen do té doby, než Booth najde pravou vražednou zbraň. Brennanová otevírá dveře svého bytu, za nimi stojí Booth a Zack. Booth má povolení prohledat byt se Zackem – svojí “novou Kůstkou”. Zatímco Zack prohledává byt., Booth a Brennanová diskutují o případu. Brennanová je zmatená. Ví, že její otec Kirbyho zabil, ale líbí se jí představa, že by ho propustili. Booth jí poví, že je to v pořádku, že chce svého tátu doma. Ale Brennanová ví, že její práce, je posílat zabijáky do vězení. Booth chce, aby projednou nemyslela hlavou, ale srdcem. Jejich chvíle je přerušena Zackem, který nalezl vražednou zbraň. Je to Brennanové středověká, měděná dýka utrpení. Soud pokračuje s novou vražednou zbraní. Šprti použijí zbraň ve svých vysvětlení a vypadá to na zničení obhajoby. Soudce odkládá soud na další den, David si připraví obhajobu na následující ráno. Kompletní, ale poražený tým obhajoby sedí kolem stolu pokrytého jídlem s čínou. David řekne všem, že soud už není o důkazech. Je to o příběhu a oni potřebují ukázat porotě, co se doopravdy stalo. Russ si myslí, že měl otec prostě utéct a zmizet. Ale Brennanová poví Russovi, že Max zůstal kvůli ní, protože kdyby odešel, už by jí nikdy neviděl. Max to nepopírá. Brennanová přijde s tím, že má nápad. Potřebuje s někým mluvit a opouští návštěvní místnost. V bistru, Brennanová snídá s Boothem, kde oba, nedovoleně, diskutují o případu. Brennanová zná způsob, jak vnést do poroty pochybnost. A potřebuje, aby jí Booth pomohl. Booth souhlasí, ale nebude na lavici svědků lhát. Brennanová si není jistá, zda by měla zkusit využít výhody lidského faktrou v případu. Booth jí připomene “ rozum a srdce.” U soudu, Hodgins je na lavici svědků. David chce vědět, zda byl ještě někdo na třech místech, kde byly nalezeny částečky z vražedné zbraně. Booth, nyní svědčí on, on byl na všech třech místech, stejně jako Max. David upozorní na to, že tam byla i Brennanová. David drží vražednou zbraň a Brennanová přiznává, že je její. Sweets konstatuje, že Brennanová je totálně racionální, dost na to, aby si racionizovala vraždu. Na lavici svědků. Booth uznává, že Brennanová měla motiv zabít Kirbyho, protože chtěl zabít jejího bratra. Ale ona s ním byla po celou dobu, takže na to neměla čas. David upozorní na to, že Booth vyzvedával svého syna Parkera ze školy. To dává Brennanové 45 minut na zabití Kirbyho, spousta času. Booth, neochotně uznává, že Brennanová měla čas vraždu spáchat ,ale on ví, že by toho nebyla schopná. Porota se vrací s rozsudkem, Brennanová stojí sama venku. Booth jí venku najde a obejme jí. Přichází za nimi Angela. Vychází Sweets a Caroline, následovaná Maxem. Volný muž běží k dceři a oba se radostně obejmou.

Hudba

*

Fotky

480df09cecf7c.jpg 480df0c55792c.jpg 480df0dec05e2.jpg 480df0f6cedb4.jpg 480df116e2230.jpg 480df1619d3e6.jpg

Komentáře (2) | Vložil(a) Billie | 22.04.2008 07:16

Komentáře

katy (18.04.2011 · 20:25)
nevite nekdo jak jse jmenuje ta pisnicka na konci, diky za odpoved. :D
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj (04.12.2008 · 15:56)
velmi sa mi pacila tato epizoda ...hlava a srdce