Epizody - sezóna 1

1x17 - The Skull in the Desert

Lebka v poušti „Během své dovolené nachází Angela v poušti lebku. Žádá tedy Brennanovou o pomoc při identifikaci té lebky, protože se obává, že by to mohl být její přítel, který se ztratil spolu s místní průvodkyní. Další vyšetřování vede tým k násilnickému příteli průvodkyně, místnímu šerifovi a nakonec až do pouště k padělatelům bankovek…“

Premiéra

29.3.2006 (USA/FOX), 25.4.2007 (ČR/TV Prima), 8.5.2007 (SR/TV JOJ)

Review

Zack a Brennanová prozkoumávají hrudní koš na forenzní půdě, zatímco Hodgins je sám zneklidněn fotkami z Angelininy dovolené v poušti. Zastaví se u jedné fotky, kde Angela spočívá v náručí muže na slunečném hřebenu. Brennanová mu vysvětluje, že Angela má tohoto „přítele“ vždy jen na tři týdny za rok. Jmenuje se Kirk Persinger. Zack kliká na videolink a objeví se Angela ve svém rekreačním pokoji. Žádá si promluvit s Brennanovou v soukromí.

Brenanová vstoupí do své kanceláře, kde jí Angela vyjeví informace, že lidská lebka v krabici dorazila na verandu místního šerifa. Její přítel Kirk šek do pouště před pěti dny kvůli focení a ještě se nevrátil. Nikdo jej ani jeho průvodkyni nemůže najít.

Proti Goodmanově přání se Brennanová balí a míří do pouště „na dovolenou“.

Angela a Brennanová jedou v Angelině džípu. Angela předstírá, že je klidná, že ta lebka není Kirkova a žádá Brennanovou, aby se na ni podívala pro ověření. Kirk byl s dobrou průvodkyní, přítelkyní jménem Dhani Webberová a není to pro něj typické, aby byl tak dlouho pryč.

Šerif Ben Dawes jedná s Angelou a Brennanovou rychle. Nařizuje Navajské policii, aby prohledala kaňon. Nemá žádnou trpělivost pro lidi z města jako je Brennanová. Málo vody a to, že je pryč více jak týden, jej znepokojuje, že už může jít o čas. Neochotně nabízí šerif Dawes lebku Brennanové. Zběžné prozkoumání odhaluje „markantní čelní brázdu“, což ukazuje na muže. Tvar lebky a nosní rysy spojené s „charakterem čelistní ševních spojení“ naznačuje, že se jedná o bělocha mezi třiceti až třiceti pěti lety. Nálada se značně mění, když objevuje Brennanová „známku zešikmení“, jenž signalizuje na vraždící střelbu. Tenhle muž nebyl chycen nepřipravený pouští, ale byl zastřelen.

V Angelině chatě diskutují Brennanová a Angela o Kirkovi. Brennanová si prohlíží nějaké kontaktní papíry s obrázky Kirkovy průvodkyně Dhani, která byla taky náhodou krásnou modelkou. Dělá, co je v jejich silách, aby utěšila Angelu, což zneklidňuje Angelu ještě více. „Jestli mě obejmeš a budeš laskavá, tak je to proto, že si myslíš, že je Kirk mrtvý nebo proto, že spí s Dhani.“ Angela znovu potvrzuje své spojení s Kirkem a zvláštní pouto, které sdílejí, což ji rve srdce a Brennanová to ví.

Brennanová volá Boothovi a žádá jej, aby přijel do pouště asistovat ve vyšetřování. Šerif nemůže přijmout nějakého chytrého křupana, který mu bude rejdit v rajónu. Brennanová potřebuje Bootha, aby mu si na něj posvítili federálové, což rád přijímá.

Booth přijíždí, aby shromáždil jednotku. Využívá své moci FBI k donucení šerifa, aby poslal lebku do Jeffersonu na analýzu. Brennanová a Booth pak míří Dhanina přívěsu, aby se tam porozhlédli. Booth vyřkne nejpravděpodobnější scénář – přítel utekl s atraktivní modelkou/průvodkyní a naštval tak opovrženého milence. Brennanová tuhle možnost zamítá. Bez ohledu na Boothovu fádnost a tradicionalistickou víru, byli Angela a Kirk zamilovaní. Jejich konverzaci přerušuje Alex Joseph, rozený americký indián, který na ně míří puškou. Je nervózní a paranoidní. Po krátkém vysvětlení vstoupí Alex do přívěsu, aby donesl nějaké možné důkazy. Je to fotka Dhani v náručí se šerifem Dawesem.

V laboratoři si Zack a Hodgins vyměňují slova o řádném chování, zatímco Dr. Brennanová je pryč. Hodgins, který poslouchá svůj iPod, dává Zackovi na vědomí, jak je bezvýznamný bez Brennanové. Konec konců je přece jen její asistent.

V šerifově kanceláři rozebírá šerif Dawes vyhledávací síť, když jej Booth nařkne ze msty v milostném trojúhelníku. Šerif se mu vysměje a prohlašuje, že Dhani je jeho nevlastní sestra. Tým zvažuje myšlenku, že Alex ublížil buď Dhani nebo Kirkovi ze žárlivosti. K tomu šerif s rozmyslem říká: „Tohle je na seznamu mých nočních můr.“ Brennanová přijímá hovor na svůj mobil od Hodginse. Výsledky DNA prokazují, že lebka patřila Angelině příteli. V jeho vlasech objevují známky drogy peyot. Zack objevil, že se na Kirkových ostatcích živil kojot se znetvořenou čelistí. Brennanová přikazuje týmu, aby Goodman najal přírodovědce. Booth to teď shrnuje: jednoduchý případ pohřešovaného člověka se teď změnil v popravu spojenou s drogama.

Cestou za Angelou doručit jí špatné zprávy slyší Brennanová Boothovo vzdechnutí. Je připraven převzít případ na federální úroveň, ale Brennanová si myslí, že je to jen zastaví. „Obyvatelé pouště jsou velmi osamocení,“ obhajuje. Nejlepší by bylo, kdyby pracovali uvnitř systému. Rozhodují se zjistit, kdo zásobil Kirka peyotem.

Booth dává Angele těžké otázky o jejím příteli. Angela obhajuje jeho reputaci: „Peyote nebyl rekreační drogou. Kirk je zapojen do nějakých přirozených indiánských obřadů.“ Booth a Brennanová zjišťují, že Kirkovým zásobovatelem peyotu byl místní umělec Wayne Kellogg.

Wayne Kellogg se hrdě vychloubá svou lukrativním zámořní uměleckou kariérou. Pak se chladně chvástá svou účastí v četných rituálech s peyotem. Booth jej usadí: „Peyote je legální jedině, když jste členem domorodé americké církve, což znamená, že vy a Kirk jste jej kupovali nelegálně.“ Wayne mu odmítá dát svůj zdroj. Brennanová si všímá Humvee venku. Je to to samé Humvee od přívěsu Dhani ze dne, kdy na ně Alex mířil svou puškou. Dávají si dvě a dvě dohromady a předpokládají, že Alex Joseph je zapojen do obchodu s peyotem.

Booth a Brennanová se vracejí k přívěsu Dhani, aby se vyptávali Alexe. Nacházejí jeho tělo roztažené na zemi v krvi a v bezvědomí.

Booth se snaží tlačit na šerifa. Vrhá jej do mnoha situací, které se všechny snaží dostat šerifa do zločinu. Šerif Dawes popírá, že by Dhani mohla být tou spouštěcí osobou. Také vyvrací Boothovu představu o násilnické krevní mstě, kterou vyřkl. Hlavní prioritou šerifa Dawese je najít Dhani, nic jiného.

Brennanová s Boothem hovoří s profesorkou Inezovou a Goodmanem přes Angelinin laptop. Profesorka koordinuje výzkum na sledování kojotů. Lokalizovala kojota se znetvořenou čelistí, jenž Zack spojil s Kirkovou lebkou. Na základě známek krmení opatřuje souřadnice, které by měl tým dovést ke zbytku Kirkovy kostry.

Angela odhaluje Brennanové o Kirkovi: „On je mužem, se kterým porovnávám všechny ostatní muže.“ Brennanová oceňuje její vřelost a otevřenost. Pak Angela nabízí pomoc při hledání Kirkových ostatků.

Uprostřed pouště Brennanová, Booth, Angela, šerif Dawes a řada Navajů hledají Kirkovy kosti. Angela a Brennanová přemýšlejí o duchovnu pouště. „Když budeš tiše stát dost dlouho, tak k tobě bude poušť opravdu mluvit,“ přeje si Angela. Šerif Dawes informuje Bootha, že Alex se probudil ze svého výprasku. Muži, kteří jej zbili, byli Navajové chránící jejich peyote rituál. Když jeden z nich poruší obřad, tak jak to udělal Alex prodáváním peyotu „bílým lidem“, bude spravedlnost rychlá. Booth se obává, že ti stejní muži by mohli vykonat stejný soud pro Kirka. Tohle je názor, který šerif zamítá. „Běloši“ jsou jeho zodpovědností.

Pátrači nacházejí Kirkovy roztroušené kosti spolu s jeho foťákem. Angela pečlivě uchovává foťák. Nemůže dovolit, aby se film vystavil světlu. Pokud má poušť nějaká znamení, mohla by se ukázat na filmu v podobě Kirkových vrahů.

Angela a Brennanová vyjednávají se šerifem Dawesem, aby jej zadrželi od poslání foťáku do laboratoře státní policie. I když šerif věří, že Angela je lepší ve vyvolávání filmů než státní laboratoř, tak ji to nezprošťuje z toho být možným podezřelým. Booth získává tip, že Kellogg prodal za moře umění v ceně 120.000 dolarů, což je dost bídné na někoho, kdo tvrdil, že má dům na pláži v Los Angeles. Rozhodují se, že budou tuto stopu následovat. Angela obrací výhodu okamžiku samoty se šerifem ve svůj prospěch. Nebyl si vědom, že se přátelství naklonilo v laskavost k Angele. Kirk si ji chtěl vzít, ale s tím nemohla souhlasit. Byla s Dhani přítelkyní. Její vina klesne jen v případě, že bude moci využít svých schopností. Šerif Dawes to povolí.

Booth tlačí na Kellogga kvůli svému úspěchu v umění. Také ho strká k jeho vozu schopného jen na velké vzdálenosti v poušti. Nicméně to není dostatečné, aby jej mohl zadržet. Brennanová narazí na půl centimetrovou rýhu v ocelové desce s designem nepodobným Kelloggovu stylu. Tvrdí, že byli pověřeni soukromým klientem. Angela volá Brennanovou. Byla schopna vyvolat film, ale šerif Dawes utekl s negativy v momentě, kdy mu ukázala fotky.

Booth konfrontuje šerifa Dawese v jeho kanceláři. Šerif vzal fotky k Josephovi, aby mu pomohl určit výskyt. Formace nesouhlasí s lokací, kde bylo nalezeno Kirkovo tělo. Booth hádá, že byl zabit a převezen do oblasti, kde našli jeho kosti. Šerif navrhuje, aby jeli na místo a prohlédli jej kvůli nějakých důkazům.

V laboratoři Hodgins a Zack mají bitvu svých eg. Zack odmítá vydat Hodginsovi kosti, dokud neurčí, jak ten člověk umřel. Hodgins je potřebuje k izolování částečků, aby zúžil místo, kde byl zabit. Což je úkol důležitější v případu. Dr. Goodman usadí spor a předá kontrolu nad kostmi Hodginsovi.

Šerif Dawes doprovází tým ve svém 4×4. Zastavují u odkryvu skály. Angela, Brennanová a Booth se rozhodou určit přesné místo, odkud byla pořízena fotka, zatímco šerif se jde projet, jestli nenajde svou sestru. V okamžik, kdy jim auto odjíždí z dohledu, Booth straší: Nemají vodu, nemají telefon. Šerif je tady nechal, aby umřeli.

Slunce peče do týmu, když vystupují na malý kopec. Vidí džíp. Je to Kirkův džíp. Alternátor je usmažen a celá elektroinstalace je vytrhaná. Krev na skále a žlábkovitý tvar v písku jim vypovídá o příšerném příběhu Kirkova úmrtí. Stopy po pneumatikách, které míří od těla, se zdají být mnohem širší než z šerifova auta. Také se zastavují na tím, co se zdálo být jako osvěžovač vzduchu. Booth měl pravdu – drogy. „Mexiko je asi tak 144 kilometrů tímto směrem,“ označuje Booth. Když už se chtějí vzdát naděje na jejich vlastní přežití, objeví se šerif Dawes s Angelou na místě spolujezdce. Skupina určuje Alexe Josepha jako hlavního podezřelého. Přistihl Kirka a Dhani pohromadě. Šerif volá na stanici a požaduje zálohu, která by si došlápla na Alexe Josepha. Nicméně Alex už zmizel. Šerif Dawes se rozhodne raději sesbírat Humvee Wayneho Kellogga.

V šerifově kanceláři Brennanová a Booth stojí při Kellogově Humvee, když Dawes a jeho zástupci provádějí luminoforní test uvnitř vozidla. „Všechny krevní skvrny by měly zářit modrozeleně, když na ně dopadne luminol,“ připomíná Brennanová vyšetřovatelům. Luminol vyzařuje tvar těla. Tělo mohlo být připoutáno na kapotu, kde bylo transportováno 320 kilometrů před tím, než jej předhodili kojotům.

Brennanová volá Zackovi a ptá se jej, jestli Kirkovy kosti ukazují více poškození, než jen to, které by bylo možno vysvětlit zvířecí aktivitou. Zack horlivě uvádí: „Stydké kosti jsou zlomené a zbývající pánevní půlka je velmi narušena.“ Tohle jsou zranění, jenž odpovídají pádu. Nebo, jak Brennanová hypotetizuje, to odpovídá vrahovi, který „naložil tělo do letadla a pak jej shodil“. Brennanová je naštvaná, že to Zackovi trvalo tak dlouho, než jí poskytl tyto informace, což má příčinu v Hodginsovi. Bez ohledu na to dostává Zack puntík.

Zamotání v Kirkově případě nedostává šerifa Dawese nijak blíže k jeho sestře. Mohla být buď „unesena drogovými dealery“ nebo „umírat někde v poušti“. Dr. Goodman volá Brennanové. Rytecké plátky, kterých si všimla v Kelloggově domě odpovídají raznicím na Venezuelanské pětiset bankovky. Tohle jsou padělatelské raznice.

Kellogg a jeho právník Larry Stansfield hrají s Boothem a šerifem Dawesem hru na kočku a myš. Kellogg samolibně přiznává falšování, ale vehementně popírá zapojení do Kirkovy smrti. Zařídil schůzku s padělateli na přistávací ploše v poušti. Všimli si dvou lidí, kteří je špehovali. Padělatelé zabavili svá vozidla a odjeli na kopec. Byla vypálena jediná rána. Vozidlo se vrátilo a muži odjeli. Kellogg může zařídil pro FBI další výměnu, ale jen když Booth stáhne jeho obvinění z vraždy. Šerif na Kellogga vybuchne. Chce najít svou sestru. Booth radí šerifovi, aby ignoroval dohodu. Jako vycvičený armádní ranger nabízí Booth, že vystopuje Dhani sám.

V Jeffersonu se Dr. Goodman postaví na roveň se Zackem. „Nemůžete asistovat Dr. Brennanová navždycky,“ říká delikátně. Goodman naznačuje, že je Zack příliš pohodlný pro laboratoř. Potřebuje postoupit ve svých studiích. Když je v okolí Dr. Brennanové, tak je rozptylován, což už si nadále nebude moci dovolit.

Angela, šerif Dawes, Booth a Brennanová se rozprostírají k prohledávání suché krajiny. Na chvíli se Angela zastaví, zavře oči a je zcela zticha. Vidění Dhani se zhmotňuje. Duch ji zavede do míst, kde se Dhani zhroutila a je blízko smrti. Kůži má sedřenou působením slunce, rty rozpraskané, Dhani je však naživu.

Ve své chatě se Angela vypořádává se ztrátou Kirka. Důvěřuje Brennaninu názoru, že někdy znovu najde dalšího muže jako byl Kirk. Brennanová využívá vědu, aby uvolnila její strach: „…nic se v tomhle vesmíru nestává jen jednou. Nic.“ Booth vstoupí a přerušuje ten okamžik. Šerif Dawes a jeho zástupci chytili padělatele. Dhani dává výpověď, jenž říká, že to byl Kellogg, kdo zmáčknul spoušť a vystřelil na Kirka. Kdyby Angela nenamířila vrtulník na správný směr, Dhani by nebyla naživu a nevypovídala by. Poušť promluvila a Angela ji poslouchala srdcem.

Hudba

  • Patty Griffin – Rain
  • OneRepublic – Too Easy

Fotky

4685534eb60ba.jpg 46855353261ff.jpg 46855357e73bc.jpg 4685535b7e0e8.jpg 4685535fbd48d.jpg 4685536432af3.jpg 4685536805601.jpg 4685536cace04.jpg 4685537065af4.jpg

Komentáře (0) | Vložil(a) popKorn | 30.06.2006 09:24

Komentáře