Epizody - sezóna 1

1x16 - The Woman in the Tunnel

Žena v podzemí „Brennanová s Boothem doslova zakopnou o podzemní svět lidí bez domova, když nacházejí ostatky filmařky ve ventilační šachtě v podzemním tunelu. Při dalším vyšetřování narážejí na minci, která je ve spleti podzemních chodeb může dovést k pokladu, který ukrývá národní bohatství, jež bylo schováno v dobách občanské války…“

Premiéra

22.3.2006 (USA/FOX), 18.4.2007 (ČR/TV Prima), 1.5.2007 (SR/TV JOJ)

Review

Pod městem Washington D.C. se Booth, Brennanová a Zack slaňují ventilační šachtou. Na dně, skrytým pod šílenstvím krys, objevují hromadu lidských ostatků. Brennanová vystřelí pár ran z Boothovy pistole na roztroušený hmyz. Nařizuje Zackovi, aby vyfotil kosti v poloměru pěti metrů před ohledáním. Rychlost pádu byla dost velká, aby rozdrtila tělo oběti při dopadu. Holenní a lýtková kost jsou zlomeny pod koleny, páteř byla stlačena a roztříštěna. Obětí je žena, které chybí bunda a boty, což dokazuje, že ji byly šaty svlečeny. Ve vzdáleném konci tunelu se objevuje nějaký muž. Brennanová volá na temnou postavu a pronásleduje ho. Mizí v podzemním bludišti.

V laboratoři identifikuje Brennanová jméno ženy ze sériového čísla čepu v jejím koleni: Marni Hunterová. Hodgins určuje, že čas smrti nastal před deseti dny, díky poměru larev much ku Silfidaeským broukům. Tým krouží kolem rozličných stop, jenž ukazují na její úmrtí: rozdrcená holenní kost z pádu nohama napřed a traumatická zranění lebky z úderu do trubek ve ventilační šachtě při pádu. Nepřítomnost nečistot pod nehty zastavuje Brennanovou v jejím hledání. Kdyby byla oběť při vědomí, škrábala by do stěn, aby zastavila pád. Možná již byla mrtvá.

Marniin snoubenec, Phil Garfield, sedí s Boothem a Brennanovou v Boothově kanceláři. Booth se jej vyptává, proč mu trvalo tak dlouho, než nahlásil Barniinu smrt. Jelikož pracovala jako dokumentární filmařka, nebylo pro ní neobvyklé, že byla několik dní mimo dosah, vysvětluje Phil. Její poslední projekt ji zavedl do sítě tunelů pod městem, aby zde studovala kulturu bezdomovců. Phil se obával o její bezpečí, protože vždycky pracovala sama. Myslí si, že ji mohl lebku rozdrtit některý z jejích subjektů. Prohlížejí si nahrávku a vidí sociální pracovnici Helen Bronsonovou mluvit s ošuntělým mužem. Brennanová ihned toho muže poznává, je to ta osoba, kterou honila.

Pod městem Brennanová s Boothem poslouchají Helenino vyprávění, kdy ji Marni prvně požádala, aby se mohla setkat s těmi lidmi žijícími pod městem. Brennanová se táže, zda Marniina přítomnost neměla nějaký vliv na tu společnost, takový, jež by jí udělal nepřátele. Setkávají se s Haroldem Overmeyerem, mužem z té nahrávky. Helen bere na vědomí jako Starostu podzemních lidí. Jeho přátelství s Marni se rychle změní v pochybnosti, když Booth nachází zakrvácené oblečení oběti, kostní fragmenty a videokameru v Haroldově obydlí.

Booth vyslýchá Harolda v přítomnosti Haroldova obhájce. Harold popírá, že by nějak vystupoval v Marniině smrti a prohlašuje, že narazil na její tělo zatímco uklízel. Jeho významné vojenské záznamy u Bootha skórují. Harold je ztracená existence, zbloudilý v podzemním světě jako trest za všechny své zločiny. Jeho vina jej stravuje, když připomíná předmět, který Marni dal. Tenhle předmět mohl být zodpovědný za její smrt. Booth dále tlačí, na což pak Harold reaguje jako utržený z řetězu. Řada netrefených úderů vede Harolda do vazby FBI.

V laboratoři Brennanová s Angelou hodnotí lebku, jejíž kousky zrovna poskládaly. Pak revidují případ. Harold zabíjel v armádní službě lidi, proto pro něj není namáhavé zabíjet znova. Brennanová to však nebere. Jeho činy byly „schvalované společností“, když byl vojákem. Angelu znepokojuje Brennanina náklonnost k případu. Stejně jako Brennanová byla Marni Hunterová „pozorovatelkou“. Byla pasivní a stejně skončila mrtvá. Tohle visí pro Brennanovou ve vzduchu.

Zack a Hodgins rozebírají lebku. Zack si všímá chybějícího kousku velikosti čtvrťáku. Otevřené zlomeniny soustředěné nad pravou spánkovou kostí ukazují, že ve vzduchu do něčeho narazila. Nicméně charakter zlomeniny na levé straně lebky ukazuje na ostrou špičatou zbraň. Hodgins předkládá medailónek s římskými číslicemi, který našel v Mariiných věcech. Oba dva zajímá, zda-li to je předmět, který dal Harold Marni.

Goodman prošetřuje ten medailónek. Známky se jeví jako běžná římská architektura kolem prvního století před Kristem. Myslí si, že by to mohlo mít cenu a nařizuje Hodginsovi, aby to zrentgenoval. Medailónek se ukáže být oficiální pečetí Ministerstva války. Goodman objasňuje, že Ministerstvo války zřídilo mnoho úkrytů pod městem ve snaze zachránit kulturní bohatství. Marniino vědění o tomhle bohatství ji dovedlo ke smrti. Tým se rozhodne lokalizovat úkryt dříve, než jej stihne Marniin vrah vyčistit.

Brennanová a Booth se vyptávají Harolda na medailónek. Dal jí tuhle pečeť jako dar. Harold našel tuhle minci u blondýnky, která se odvolávala na ženu zvenčí mimo podzemní systém. Odmítá pomoci Brennanové a Boothovi nalézt lokaci úkrytu, protože každému, komu pomáhá, nakonec zemře – trvalé zranění, které mu zůstalo z války.

Jedouc v Boothově autě uvažuje Booth, že by sociální pracovnice mohla být možná podezřelá. Její blonďaté vlasy a negativní poznámky o Marniině dokumentaristice dávají perfektní smysl. Nezajímalo ji Marniino vykořisťování podzemních lidí. Brennanová si myslí, že vrah musel mít jednodušší motiv – chamtivost. Hodgins jim volá s novou informací. Oblečení oběti obsahovalo stopy diamantového prachu, což naznačuje na mnohem starší tunelový systém. Průmyslové diamanty byly používány v průšlehových kanálech při vrtání v 19. století. Marniino tělo bylo tedy umístěno blízko úkrytu.

Brennanová a Booth jdou s Helen Bronsonovou a ptají se ji, proč by se ji mohl Harold obávat, když je vlastně žena s blonďatýma vlasama. „Harold se bojí světa“, prohlašuje Helen. Žije pod zemí kvůli pokání za všechny ty lidi, co zabil během války. Helen je přímočará. Nikdy nepomáhala Marni. Myslela si, že má špatné úmysly. Díky tomu potřebovala Marni Harolda za průvodce. Marni také využívala dvou horolezeckých instruktorů.

Angela a Zack prozkoumávají Marniinu zrekonstruovanou lebku a stále jim chybí kousek velikosti čtvrťáku. Angela předpokládá, že Marni viděla svého útočníka přicházet. Úhel útoku byl mezi 50 a 53 stupni, což znamená, že útočník udeřil z vrchu doprava. Zack dodává k analýze, že Marniin vrah byl levák.

Blízko lezoucí stěny zpovídá Brennanová s Boothem Kyla Montrose a Duka Diallela. Tvrdí, že dali Marni omezené instrukce základů lezení po skále. Požádala je, aby jí pomáhali při průzkumu tunelů, ale oni to odmítli. Oba jsou viditelně otřeseni, když se dozví, že je jejich klient mrtvý. Booth detekuje v Kylově hlase zoufalství v pozadí za normálním šokem. Kyle a Marni měli poměr.

Phil o Marniině nevěře věděl. Vždycky se k němu vrátila. Booth nachází romantický trojúhelník, což je přesvědčivý motiv. Ačkoliv byla jeho svatba odvolána, zůstával Phil stále silný. Vehementně popírá jakákoliv provinění ve smrti své snoubenky. „Žárlivost může být nejstarším motivem pro vraždu na světě“, tvrdí Booth. Brennanová znova přistihuje Bootha při pohodlnosti. Kdokoliv, kdo se zapletl s někým, jako je Marni, by mohl vědět, že má dobrodužnou a nezávislou povahu.

Brennanová a Booth prosí Harolda, aby je zavedl k úkrytu. Nabízí jim, že je vezme co nejdál, jak je perimetr bezpečný. Když je Harold vede labyrintem, začíná Brennanová nadšeně mluvit o tom, že by žil svůj život nahoře na zemi. Nemá o to žádný zájem, ale oceňuje její upřímnost. Přicházejí na okraj obvodu. Harold jim dá podnět, aby si drželi směr. Na konci tunelu naleznou Brennanová s Boothem další kompletní kostru.

Na forenzní půdě se Goodman s Brennaniným týmem probírají ostatky. Půlpalcový knoflík ze Spojené armády ženijního vojska jim říká, že tělo pochází z civilní války. Diamantový prach nalezený na kostech znamená, že Marni byla zabita v oblasti tunelů z civilní války. Hodgins odkrývá střely zaklíněné v lebce z hlavně nabité pistole. Goodman se dohaduje: „Tenhle muž věděl něco o té uložené hodnotě.“ Kdyby byl poklad vyrabován, mohlo by se už objevit mnoho artefaktů. Goodman naléhavě tlačí tým, aby objevil vrahy dříve, než bude úkryt vypleněn. Brennanová nařizuje Zackovi, ať udělá odlitek lebky pro odvození typu vrahovy zbraně.

Brennanová žádá Angelu, aby se setkala s Haroldem a shromáždila dostatek detailů ohledně té blonďaté ženy, aby mohla vytvořit její náčrt. Angela je k Haroldovi přímá. Má z něj strach. Poskytuje ji informace o té ženě a Angela začíná načrtávat její podobiznu.

Koukajíc na model Marniiny lebky vidí Brennanová a Zack, že zranění má tvar T. Booth vstupuje s obnovenou videonahrávkou z Marniiny kamery. Nahrávka jim ukazuje, že nahrával někdo jiný než Marni. Její horolezečtí instruktoři, Kyle a Duke, jsou ti za kamerou. Lhali o spojení k oběti.

Brennanová si myslí, že vražedná zbraň byla horolezecká sekera. Booth teoretizuje, že Marni a její horolezečtí instruktoři prozkoumávali tunely a našli něco vzácného. Marni to chtěla zdokumentovat pro svůj film, ale horolezci si to chtěli nechat pro sebe. Angela přijíždí se svou kresbou od Harolda. Goodman poznává v kresbě „Raeburna“, vzácnou malbu ztracenou od roku 1862. Harold byl uvnitř úkrytu.

Angela zadává všechny moderní i historické plány městských ventilačních šachet a tunelů, plus všechny novější schémata. Objevuje se mapa komplexu tunelové sítě. Z faktů obklopující obě sady koster je jasné, že úkryt je situován poblíž jedné z dešťových kanalizací. Zack je přerušuje, aby oznámil, že vražedná zbraň byla Hanksova horolezecká sekera.

Booth a Brennanová se pohybují tunelem. Jejich záložní taktický tým se ztratil. Prochází úzkých průchodem, dokud nenarazí na kus kosti, chybějícího kousku Marniiny lebky. Sálající z díry ve stěně prořezává paprsek světla temnotu. Vidí Raeburnovu kresbu. Vidí, jak si horolezečtí instruktoři naplňují batohy zlatými pruty a cennostmi. Booth a Brennanová je překvapují. Kyle je popleten. Nerozumí tomu přečinu. Brennanová jej informuje, že Marni byla zabita horolezeckou sekerou. Brennanová spoutává podezřelé, ale Kyle se osvobozuje a napadá Duka svícnem: „Ty jsi ji kvůli tomuhle zabil?“ Pár rychlých kopů od Brennanové jej ochromí.

Goodman blahopřeje Brennanové a Boothovi za získání jednoho největších nálezů století. Angela jim říká, že Harolda propouštějí.

Tým stojí s Haroldem u vstupu do tunelů. Loučí se s ním, když vstupuje do jediného světa, který zná a kterému věří.

Hudba

  • Syntax – Pride

Fotky

4685532802581.jpg 4685532ba5817.jpg 4685532f9c523.jpg 46855333a1f1a.jpg

Komentáře (0) | Vložil(a) popKorn | 30.06.2006 09:20

Komentáře